Cesta: Školní jídelna Česká Skalice


Logo Školní jídelny v České Skalici

Školní jídelna Česká Skalice

Nově zřízená Školní jídelna Česká Skalice od 1. 8. 2018


 

Aktuality

Znovuotevření školní jídelny

Školní jídelna bude otevřena od pondělí 12. 4. 2021. Výdejní okénko pro žáky na distanční výuce a pro cizí strávníky bude v provozu od 10.30 hodin.

Další informace k provozu budou zveřejněny ve školní jídelně.

 

Rozpočet jídelny na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na další léta

Schválený rozpočet Školní jídelny na rok 2021

Schválený Střednědobý rozpočtový výhled Školní jídelny na roky 2022 a 2023

 

Rozpočet jídelny na rok 2020 a střednědobý rozpočtový výhled na další léta

Schválený rozpočet Školní jídelny na rok 2020

Střednědobý rozpočtový výhled Školní jídelny na roky 2021 a 2022

 

Věk strávníka a skupina strávníka

Množí se dotazy, jakým způsobem jsou zařazováni strávníci do věkových skupin ve školní jídelně. Jak je například možné, že strávník, kterému je ve školním roce 14 let, platí stejnou částku jako žák, kterému je 15 let.

Zařazavání dětí do cenových kategorií se řídí vyhláškou 107/2005 sb. Ze dne 25. února 2005 o školním stravování. Zména:107/2OO8 sb., příloha 2 Finanční limity na nákup potravin v Kč/den/strávník.

Podle této vyhlášky jsou strávníci rozděleni do těchto skupin:

  1. Strávníci do 6 let
  2. Strávníci 6 - 10 let
  3. Strávníci 11 -14let
  4. Strávníci 15 a více let

Dále je v tom samém odstavci uvedeno:

,,Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1 až 4."

Období školního roku
Období školního roku je definováno Zákonem ě. 561/2004 Sb. školský zákon, § 24,odstavec 1:

1) Škotní rok začíná 1. září a končí 31. srpna nástedujícího kalendářního roku. Školní rok se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin. Období školního vyučování se člení na pololetí. Ve školách se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu."

Zvýše uvedeného vyplývá, že žák, strávník MUSÍ být ze zákona zařazen do vyšší cenové skupiny, i kdyby dosáhl příslušného vyššího věku až 31.8. následujícího kalendářního roku.

NAHORU

 

Základní informace pro strávníky

Kontakty

Jídelníček: www.jidelna.ceskaskalice.cz

Číslo účtu: 5978888597/0300

Variabilní symbol: evidenční číslo (možno zjistit na pokladně)

Stravování žáků je podmíněno vyplněnou přihláškou ke stravování a zakoupeným čipem. 

 

Přístup k účtu žáků:

  • www.strava.cz
  • číslo školní jídelny 10161
  • přihlašovací údaje: prijmeni.jmeno (bez diakritiky, malá písmena)
  • heslo pro první přihlášení obdržíte ve Školní jídelně

NAHORU

Provozní řád

Ve školní jídelně se stravují žáci, zaměstnanci školy a veřejnost. Žáci, kteří se zde nestravuji se nesmí zdržovat v prostorách školní jídelny. Žák ke stravování musí být přihlášen a musí mít zakoupený čip.

Obědy pro cizí se vydávají od 11,30 do 13,00 hodin, pro žáky od 11,30 do 13,45 hodin. Jídelna se uzavírá ve 14,00 hodin. Žádáme strávníky o dodržování otevírací doby. Obědy do jídlonosičů se vydávají samostatně v době od 10,15 do 10,45 hodin.

Obědy se platí vždy po odebrání na pokladně. Odebírat obědy je možné jen v případě kladného zůstatku na účtu.

Veřejnost má možnost platby hotově, stravenkami nebo lze využít možnosti zakoupení čipu, na který mohou převádět peníze bezhotovostně nebo vkladem (u firem, kde je podepsaná smlouva o stravování je platba na fakturu). Zůstatky na účtech se strávníkům automaticky převádějí do následujícího měsíce. Žákům se zůstatky převádějí do dalšího školního roku.

Vyplácení zůstatku z účtu žáka se provádí na základě vyplněného tiskopisu „Žádost o vrácení zůstatku".

Všichni žáci dodržují zásady slušného chování, řídí se pokyny učitelů a pracovníků jídelny. Udržují pořádek v jídelně a ve všech přilehlých prostorách jídelny.

Odnášení nádobí ze školní jídelny je zakázáno

NAHORU


Otevírací doba

Pondělí - Pátek

10,15 - 10,45 výdej do jídlonosičů

11,30 - 13,00 veřejnost

11,30 - 13,45 žáci  a zaměstnanci školy

NAHORU

 

Ceník jídel platný od 1.1.2020

Žáci 7 - 10 let   28 Kč
Žáci 11 - 14 let    30 Kč
Žáci 15 a více let    32 Kč 
     
Ostatní strávníci polévka 10 Kč
  hlavní jídlo  80 Kč
  Salát dle výběru 120 Kč /kg 
  Menu box, plastová miska - odnos 3 Kč 
  Nápoj (0,2 cdl) zdarma


Při platbě stravenkami rozdíl nevracíme.
Čip je zálohován částkou 115 Kč.
Uvedené ceny jsou včetně platné sazby DPH.

NAHORU

 

Volná místa

---

NAHORU

 

 

Kontakty

ředitel jídelny: Rostislav Hájek, mobil 720 957 404, sj.reditel@ceskaskalice.cz

sj.ucetni@ceskaskalice.cz

datová schránka: tzuk9dx

 

Adresa:

Školní jídelna Česká Skalice

Na Kamenci 223, 552 03 Česká Skalice

 

IČ:06494528

Právní forma: příspěvková organizacePřílohy ke stažení